GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
82.941.970.800đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
3.368.671.450đ
 • 03
 • 09
 • 25
 • 29
 • 46
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 82.941.970.800₫
Jackpot 2             1 3.368.671.450₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         861 500.000₫
Giải ba       18432 50.000₫
 • 09
 • 17
 • 22
 • 28
 • 50
 • 55
 • 07
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 79.623.927.750₫
Jackpot 2             1 5.168.372.250₫
Giải nhất           7 40.000.000₫
Giải nhì         756 500.000₫
Giải ba       16062 50.000₫
 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 76.705.906.800₫
Jackpot 2             0 4.844.147.700₫
Giải nhất           13 40.000.000₫
Giải nhì         731 500.000₫
Giải ba       15520 50.000₫