GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
15.087.497.500đ
 • 02
 • 05
 • 12
 • 33
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 15.087.497.500₫
Giải nhất           21 10.000.000₫
Giải nhì         964 300.000₫
Giải ba       15941 30.000₫
 • 05
 • 27
 • 33
 • 34
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 13.578.555.500₫
Giải nhất           13 10.000.000₫
Giải nhì         787 300.000₫
Giải ba       14436 30.000₫
 • 04
 • 11
 • 16
 • 24
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             1 16.762.864.500₫
Giải nhất           23 10.000.000₫
Giải nhì         1166 300.000₫
Giải ba       18758 30.000₫