GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
14.504.128.500đ
 • 05
 • 09
 • 33
 • 40
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 14.504.128.500₫
Giải nhất           14 10.000.000₫
Giải nhì         828 300.000₫
Giải ba       13446 30.000₫
 • 04
 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             0 13.176.319.000₫
Giải nhất           25 10.000.000₫
Giải nhì         793 300.000₫
Giải ba       13242 30.000₫
 • 05
 • 13
 • 17
 • 20
 • 29
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot             1 30.980.331.000₫
Giải nhất           18 10.000.000₫
Giải nhì         1195 300.000₫
Giải ba       17257 30.000₫